บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญรายปี
 


หมายเลขสมาชิกชื่อสกุลชื่อเรียก/รุ่นปีวันที่หมดอายุสถานภาพ
30002นายอิสเรส นิ่มสกนธ์โจอี้3215-02-68 
30010นายชัยรัตน์ ชัยชมชื่น4007-01-68 
30013นายวิชชา ภาคยธนากุลแคท4726-03-67
 
30014นายมานพ ฉ่อยตระกูลนพ3112-02-68
 
30018นายนพดล เมืองชูหนู3517-02-68
 
30021นายสายันต์ เกิดอุดม 35บ่าย10-02-68
 
30022นายรวิพงษ์ ไพรสุวรรณ อาท3104-02-68
 
30030นายอดิศร มัดสิงห์หนึ่ง47 26-03-67
 
30046นายณัฐศักดิ์ สังข์มงคล  โจ้31  08-02-68 
30047นายชัยยศ จิรพงศ์ไผท เถร31  05-02-68 
30050นายธนพัฒน์ ศีรนาค ทัศน์44  30-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30055นายสุรไกร อนุพันธ์ 44 30-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30065นายขันธ์ชัย กิจนพเกียรติเก๋33 13-07-67
 
30069นายวรวุฒิ วศินโยธินตูม31  08-02-68 
30074นายชยานนท์ ตติยวงศ์ นนท์31 11-02-68
 
30076นายสุธีร์  หอมชื่นซิง4030-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30082นายณรงค์ศักดิ์ จันทรแขม3313-07-67 
30084นายอานุภาพ บัวรักษ์สิงห์3313-07-67 
30085ว่าที่ร.ต.วัชระ ชนะกิตติโอฬารระ33 13-07-67 
30086นายนพดล ศรนุวัตรโห้33 13-07-67 
30087นายวิจักร ทับซ้อน3313-07-67 
30089นายจิรภัทร พรภาสกร3313-07-67 
30092นายสุพจน์ วีระสมัย3313-07-67 
30093นายชัยโรจน์ ทวีรัชกุลไพศาลนก3313-07-67 
30095นายอนุรุทธ พรหมขุนทอง3313-07-67 
30100นายกฤษฏ์ พุทธารัตน์3313-07-67 
30101นายชิตวัน คณุตม์กฤติเดช 33  13-07-67 
30104นายวัชรินทร์ ผลฟักแฟง3313-07-67 
30106นายนฤชา ลิปิสุวรรณโชติ33 13-07-67 
30117 นายศิโรจน์ วิยะรัตน์ 44  30-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ 
30118
นายศุภฤกษ์  เหมโลหะ
35บ่าย
30-12-67
รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30135นายสมชาติ โชคมั่นคงสิน23  03-01-68
30137นายวรรณภณ ศรีมีชัย23 03-01-68 
30140นายวิโรจน์ รังสิยาวรานนท์2303-01-68
30141นายสมศักดิ์ เฉลิมธำรงลาภ 23  03-01-68 
30142นายสุปรีดา จุลสุวรรณ 23  03-01-68 
30143นายเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ 23  03-01-68 
30144นายสถาพร เจริญฤทธิ์ 23  03-01-68
30148นายศุภธรรม ลอยไสว44 30-12-67 รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30152นายปรีชา อารามรมย์44 30-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ 
30153 นายชาญวุฒน์ อนันวงศ์ 44 30-12-67 รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30164นายบุญลือ เดสันเทียะ2303-01-68
30167นายสายัญ คงสงค์ปวส4430-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30169นายธวัชชัย สิทธิสาจิว3104-02-68 
30172นายสหภัส ทองอ่อนยะ3021-03-67
30173นายเสกสรรค์ แว่นแก้วเสก2603-01-68
30174นายฐิติพล ขรรธ์ศรเหล่3128-2-68
30181นายวิเชียร์ นิลสนธิมิค3313-07-67 
30187นายภราดร ยุ้ยประยูร4430-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ
30193นายเอกรัฐ วงศ์สายสถิตย์ต่อ3630-12-67รอย้ายไปสมาชิกตลอดชีพ 
30195นายเขต  สุดบ้านเสื่อดอน3506-01-68 
30198
นายณัฐ  แก้วสกุล
ณัฐ31
08-02-68

30200
นายนภัทร  เตียสนอง
31
11-02-68

30201
นายอรุณ  บัวเผื่อน
31
12-02-68

30202
นายพูนฤทธิ์  พิศาลพงศ์
31
13-02-68

30203
นายศุภชัย  ทรงศักนาคิน
ชัย31
13-02-68

30204
นายเปรม  คาดหมาย
เปรม31
14-02-68

30205
นายฐานดิลก  กลีบบัว
23
3-1-68

 

   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้